Musiken

© 2019 Timber Sound

                 Texter

                                                          Johan Anders Wadman  

               1777-1837

               Musiken

                                                 Tom Raspertin

                  Jakt och Kärlek 

                  När jag dricker

              Steve Eriksson

                    Jägarevisa

                     Jag trivs

                Vattnet och Vinet

                    Den Fallna

                  De sista Skålar

                       Hemmet

                  Kommande Ting

                   Livets Skiften

                     Saligheten

                    Dryckesvisa

             Bondflickann och Baronen

                 Nymferna i Haga